Rehberlik

Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin genel amacı; öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen, sorun çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve sağlıklı bir kişilik gelişimi göstererek yaşamdan zevk alan bireyler olabilmelerini sağlamaktır.

BİREYSEL GÖRÜŞMELER

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü olduğu alanlarda da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

MESLEKİ REHBERLİK

Lise öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sağlıklı bir meslek tercihinde bulunabilmeleri için; okulumuzda kurulu olan “Kariyer Planlama Kulübü” işbirliği ile meslek elemanlarıyla tanışma amaçlı bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca her öğrencimizin 9.sınıftan itibaren mesleği ve meslek ortamını tanımak amacıyla “Meslek Gözlem Stajları” yapması teşvik edilmektedir. 12.sınıf sonrasında ise öğrencilerimizin tüm akademik ve mesleki etkinlikleri “Mavi Referans Belgesi ”ne dönüştürülmektedir.

EĞİTİM KOÇLUĞU

Tüm lise öğrencilerimize birer eğitim koçu atanarak, rehberlik biriminin koordinasyonunda onların akademik başarıları izlenmekte, kendisi ve ailesi ile birlikte değerlendirmeler yapılmakta, ihtiyaçlarına uygun olarak başarılarını arttırıcı önlemlerle etüt planlamaları gerçekleştirilmektedir.

GRUP ÇALIŞMALARI

Grup çalışmaları aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla yapılır.

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

SEMİNERLER

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda farklı sınıf kademelerine seminerler düzenlenir. (Verimli ve Etkili Çalışma, Ergenlik Dönemi Sorunları, Test Çözme Teknikleri, Sınav Kaygısı vb.)

BÜLTENLER

Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veliyi ve öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanır.