Çalışmalarımız

Çalışmalarımız

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Özel Mavi Dünya Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

Öğrenci Tanıma

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek, ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu doğrultuda; alan seçimleri ve üniversite tercihlerinde yol gösterici olarak kullanılan ölçme ve gözlem teknikleri ile öğrencilerimizin kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Akademik Başarı İzleme

Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, isteklendirme, dikkat ve yoğunlaşma, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Bunlar;
– Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, analizi

– Etkili ders çalışma seminerleri

– Motivasyon amaçlı bireysel görüşmeler olarak sıralanır.

Kariyer Gelişimi Planlama

– Meslek Gözlem Stajları
– Öğrenci Kariyer Planlama Süreç Yönetimi
– İlgi ve Yetenek Testleri
– Kariyer Planlama Masası (Öğrenci-Veli-Psikolojik Danışman-Eğitim Koçu)

Velilere Yönelik Çalışmalar

Veli Katılım Programları

Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda da velilerle işbirliği sağlamak amacıyla görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir (Hayallerimiz ve hedeflerimiz, anne-baba tutumları, ergenlik dönemi ve sorunları, teknoloji bağımlılığı vb.).

ÜNİVERSİTE Başarısına Yönelik Çalışmalar

Okulumuz akademik eğitim düzeyinde, üst öğrenime yani üniversiteye öğrenci hazırlayan bir kurumdur. Öğrencinin öğrenim süresince sahip olduğu akademik bilgiyi sürekli çoğaltarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercihler yapması, ülkemizde ve yurtdışında prestijli üniversitelere yönelmesini sağlamak eğitimdeki temel hedeflerimiz arasındadır.

Hafta sonu tüm öğrencilerimize, hafta içi akşam ise 11.ve 12.sınıf öğrencilerimize sağlanan etüt programlarında öğrencilerimizin sınav hazırlıklarını yapmaları amaçlanmaktadır.