Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Özel Mavi Dünya Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz; ilgi, istek ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirebilmeleri, yeteneklerine uygun alanları seçebilmeleri, bu alanlarla ilgili temel bilgi ve becerileri edinebilmeleri, üniversitede ilgi ve isteklerine uygun bölümleri kazanabilmeleri konusunda desteklenmektedirler.

Öğrencilerimizin, İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili de etkin biçimde öğrenmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler ikinci yabancı dil olarak Almanca ya da Fransızca derslerinden birini tercih etmektedirler.

Özel Mavi Dünya Anadolu Lisesinde günde 9 saat olmak üzere, haftada 45 saatlik bir ders programı uygulanmaktadır. Ayrıca hafta sonu ve hafta içi ders saatleri dışında da üniversiteye dönük hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Lisemizde oluşturduğumuz sınıflar başarı odaklı, geçişken sınıflardır. Öğrencilerin akademik başarılarına göre sürekli olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin sosyal – kültürel yönden gelişmelerini sağlamak ve farkındalık yaratmak için kulüp çalışmaları yapılmakta, çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. PLATES, TİYATRO, DRAMA, SATRANÇ, HALK OYUNLARI, MODERN DANS, FOTOĞRAFÇILIK, KARİYER PLANLAMA, TREKİNG bu kulüp ve etkinliklerden bazılarıdır.

Ayrıca öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü veri dosyalarına işlenmektedir. Katıldıkları kulüp çalışmaları, sosyal etkinlikler, bireysel proje çalışmaları, tören vb. etkinliklerdeki performansları, görev aldıkları sosyal sorumluluk projeleri, kişisel becerileri kısacası ders dışındaki tüm yetkinlikleri ve gelişimleri izlenerek değerlendirilmektedir. Değerlendirmelerde fark yaratan sonuçlar ve süreçler MAVİ DÜNYA ANADOLU LİSESİ REFERANS BELGESİ olarak kariyer dosyalarına eklenmektedir.