Farklılıklarımız

Farklılıklarımız

  • Laboratuvar Derslik Sistemi: Öğrencilerin sabit derslikleri yoktur. Ders programına göre, her ders için o dersin içeriğine uygun olarak donatılmış sınıflara gidilir (Türkçe dersliği, İngilizce dersliği, Sosyal Bilgiler dersliği gibi).
  • Kurs Programı: 7. ve 8.sınıflar için haftanın 3 günü okul sonrası ve hafta sonu yarım gün olacak şekilde planlanmış, öğrencilere masa başı gruplarda verilen eğitim desteği.
  • Özel Grup Çalışmaları: Öğrencilerin seviyelerine göre gruplar oluşturulur. Bu gruplara Pisagor-PascalArşimet gibi isimler verilir.
  • Robotik Kodlama: 5. ve 6.sınıfları kapsayan branş dersi.
  • Rehberlik: Haftanın belirli günlerinde okul psikoloğu tarafından öğrencilerle grup ya da bireysel olarak yapılan görüşme ve çalışmalar.