Ortaokul

Ortaokul

Özel Mavi Dünya Ortaokulunda öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. “Tam Öğrenme Modeli” uygulanan okulumuzda, öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek en üst düzeyde öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Kendi alanında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan öğrenci merkezli eğitimle, öğrencilerin yaparak – yaşayarak öğrenmelerine imkan tanınmaktadır. Etkileşimli tahtalar sayesinde öğretmenler; ders anlatırken interaktif cd, film ve animasyon oynatabilmekte, bilimsel deneyleri canlandırabilmekte, anında internete bağlanarak anlattıkları konuyla ilgili güncel hayattan örnekler sunabilmektedirler. Aynı zamanda yazı yazma, şekil çizme gibi temel işlemler de bu tahtalarda gerçekleştirilmektedir.

Periyodik olarak uygulanan ortak sınavlarla öğrencilerin eksikleri saptanıp, ilgili öğretmenler tarafından eksik tamamlayıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Okulumuzda yabancı dilin gelişimi konusunda bir kurul sürekli olarak çalışmakta ve bunun için gerekli tüm planlamalar yapılmaktadır. Hazırlık sınıfı olan 5.sınıflarda haftada 15 saat İngilizce, 2 saat Almanca dersi işlenmektedir. 6, 7 ve 8.sınıflardaki İngilizce dersi ise ortalama 10 saat olarak uygulanmaktadır. Yabancı dil eğitiminde hedefimiz; farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş perspektiften bakabilen gençler yetiştirmektir.